Home

PROBLEEMSTELLING: IN HET KADER VAN DE WET AVG MOET UW ORGANISATIE EEN GOED PRIVACY VERHAAL HEBBEN (BRON: ALEID WOLFSEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS) link – wet avg in notedop
Hier video Joost.
WAT WILT U ALS BEDRIJF OF VERENIGING: U VINDT HET BELANGRIJK OM ZORGVULDIG OM TE GAAN MET DE PERSOONLIJKE DATA VAN UW MEDEWERKERS, PATIENTEN, CLIENTEN, LEDEN OF ANDERE RELATIES ZONDER RISICO OP REPUTATIESCHADE EN / OF HOGE BOETES. U WILT DAAROM OP PRAKTISCHE WIJZE ZONDER GROOT TIJDSBESLAG EN BIJKOMENDE HOGE KOSTEN NU EN IN DE TOEKOMST VOLDOEN AAN DE WET AVG.

OPLOSSING: DOOR DPO-ONE TE GEBRUIKEN TOETST U UW ORGANISATIE OP EENVOUDIGE WIJZE AAN DE GEHELE AVG EN BORGT U TEGEN LAGE TIJDSINSPANNING EN KOSTEN EEN GOED PRIVACYVERHAAL WAARMEE U VOLDOET AAN DE WET AVG. – link hoe werkt DPO-One
Hier ook text en video's.
BUTTON: WORDT NU COMPLEET AVG PROOF VANAF €499!